Bảng giá dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ kèm theo

Bảng báo giá dịch vụ đầy đủ và chi tiết giúp nhằm hỗ trợ toàn diện các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh thực phẩm của khách hàng. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết

DỊCH VỤ 

GIÁ

Làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (trọn gói)

- Công ty

- Hộ kinh doanh

 

 

11.000.000

10.000.000

Công bố thực phẩm, bố cáo thực phẩm
1.500.000
Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, thành lập công ty
1.200.000
Dịch vụ thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh
1.000.000
Dịch vụ kế toán trọn gói
700.000
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh
500.000
Dịch vụ thay đổi địa chỉ kinh doanh
500.000
Cung cấp chữ ký số 3 năm
1.700.000
Khắc dấu doanh nghiệp
320.000

 

 

Hotline
0909928884